Astronomi

Astronomi Nedir, Fizik

Astronomi Nedir, Fizik ve y覺ld覺z

astronomi-astronominedir

Astronomi ismini eskice Yunanca’dan almaktad覺r. Astron ve Nomos kelimelerinden t羹retilmitir. Y覺ld覺zlar覺n yasar覺 manas覺nagelmektedir. Evreni ve i癟erisinde yer alan g繹k cisimlerini arat覺rarak, fizik ve kimya kanunlar覺na y繹nelik tertip eden tek bilim dal覺d覺r. Evrende yer alan her t羹r maddenin da覺l覺m覺n覺, hareketini, kimyevi bileimini, evrimini, fizyolojik 繹zelliklerini ve birbirleriyle etkileimlerini inceler.

Astronomi hayat y羹zeyindeki en eskiyen bilim dallar覺ndan biridir. 襤lk 癟ada dahi keifler yap覺labilmekteydi. Eskiyen vatandalar da g繹ky羹z羹ndeki gizemi incelemiler ve tek tak覺m fikirler 羹retebilmilerdir. Orta癟ada Arap astronomlar覺 ve d羹羹n羹rleri ek olarak etkili oyun alm覺lard覺r. Arap, Osmanl覺 ve T羹rk bilim insanlar覺n覺n yay覺m ve g繹zlem dokumanlar覺 h璽l璽 kayda 繹l癟羹t verileri kapsamaktad覺r. Farabi, mer Hayyam, Ali Ku癟u 癟a覺n覺n populer isimleriydi. Onlar覺n gelitirdii teoriler 羹st k覺sm覺na R繹nesans ard覺ndan tek s羹r羹 basit kuramlar onay edilmeye balanm覺t覺r. Kopernik, Newton, Kepler, Galileo en malum isimlerdendir. 19. as覺rdan ek olarak sonra ise Astronomi bilimi, teknolojiyi de yan覺na alarak m羹thi tek s羹ratle ilerlemitir. Einstein bu d繹nemin en yarat覺c覺 isimlerinden biriydi. Teleskoplar覺n gelimesi ve Uzay Teleskoplar覺 yard覺m覺yla de milyonlarca bilgi elde edilebilmekte, bu verilere tek bir s羹r羹 kez olarak yenileri eklenmektedir.

Google aranan kelimeler;
astronomi,
astronomi ve uzay bilimleri,
astronomi nedir,
astronomik saat,
astronomik zaman saati,
astronomi ve uzay bilimleri dersleri,
astronomia,
astronomik birim,
astronomi ve uzay bilimleri s覺ralama,
astronomi taban puanlar覺,

Yorum Yaz