GenelG羹ncel BilgilerHaber

Val繹r Terimi Nedir Nedemektir

Val繹r Terimi Nedir Nedemektir

Bankac覺l覺k Sekt繹r羹nde Kullan覺lan Val繹r kelime olarak hepimize baka gelebilir, fakat tan覺m覺 yap覺ld覺覺nda herkesin kolayl覺kla anlayabilecei bir kavram olarak kar覺m覺za 癟覺k覺yor. Nedeni Ise an覺nda her biri 癟oal覺 son zamanlarda banka kullan覺yor. Ve val繹r de bankac覺l覺kla alakal覺 bir terim. Val繹r k覺sacas覺 tan覺mlayacak olursak; banka arac覺l覺覺yla ileme elbet tutulan paran覺n fiilen ilenmeye balad覺覺 tarihtir.

rnein bankaya yat覺r覺lan paran覺n fiilen faize elbet tutulduu tarih val繹r ismi alt覺nda an覺l覺r. Tekrardan banka 羹zerinden bir havale ilemi ger癟ekletirildi; o havalenin yap覺ld覺覺 bireyin 羹st k覺sm覺na ne s羹re ge癟ireleceini vurgulayan tarihe val繹r ismi verilir. Val繹r esas覺nda bankan覺n yat覺r覺l覺an paradan belli bir s羹re daha 癟ok yararlanmas覺n覺 imkan覺 sunan bir kavramd覺r. Val繹r tarihi ve ilem tarihi aras覺ndaki farkl覺l覺k 繹b羹r bir balamda bankan覺n bu ilem 羹zerinden kazanaca覺 paray覺 atama eder.

Bankada bir ilem ger癟ekletiinde an覺nda bu ilem hesaba yans覺maz. Bunu her birimiz bilmekteyiz. Mesela bir tatil bug羹n羹 bu ilem ger癟ekleiyorsa, 繹n羹m羹zdeki i bug羹n羹 kesinlikle beklenir. 襤 bug羹n羹 i癟erisinde tekrardan bir ilem ger癟ekletirilirse an覺nda bu ilem hesapta g繹z羹kmez. Bu hayat覺m覺z覺n i癟erisinde ba覺m覺za itirak eden olaylard覺r esas覺nda. Fakat bu uygun fiyat bir terimle isimlendirilmitir ve bir hesaba fiilen yap覺lm覺 olan ilemin yans覺mas覺 val繹r ismi alt覺nda an覺l覺r.

Asl覺nda yurtta olarak ya da al覺c覺 olarak konuya bak覺l覺acak olursa bizler i癟in negatif bir hadisedir. Nedeni Ise param覺z覺 kullanmak i癟in beklemek zournda kal覺r覺z. Bu val繹r tarihi gelmeden param覺z覺 acilen kullanamay覺z. Fakat bu da banakalar覺n uygulam覺 meydana geldii bir ger癟ektir.

Yorum Yaz