GenelG羹ncel BilgilerSal覺k

Gebelik D繹neminde Ba覺覺kl覺k Sistemi Zay覺flarm覺

gebelik

al覺malar hamileliin balang覺c覺yla annenin ba覺覺kl覺k sisteminin zay覺flayarak , anneyi farkl覺 enfeksiyonlara ve hastal覺klara kar覺n ek olarak hassas duruma getirdiini iaret etmektedir . Bu yaz覺da , gebelik 癟a覺nda ba覺覺kl覺k sisteminin zay覺flamas覺n覺n sebepleri , belirtileri ve rehabilitasyonu ile ilgili bir tak覺m veriler vereceiz . Ek Olarak fazlas覺 ama癟l覺 okumaya ayn覺 ritimde devam edin .

Gebelik yaln覺zca mutlu olmak deil , ayn覺 zamanda bireyin v羹cudunda bir bir s羹r羹 beklemediiniz deiiklikleri de eliinde getiren bir bayan覺n hayat覺ndaki en merak veren ve en ciddi d繹nemdir . Beden , bebein b羹y羹me ve gelimesini destek vermek ama癟l覺 farkl覺 hormonal deiikliklere urar , bu naturel bir d繹nemdir . Bu hormonal deiimler baz覺lar覺 normal baz覺lar覺 ise endie veren olabilecek bir tak覺m fizyolojik ve ruhsal deiimlere sebep olmaktad覺r . Gebe bayanlar覺n %90′ 覺n覺n bu dokuz maa d繹nemde i癟inde bulunduu m羹him deiikliklerden biri de ba覺覺kl覺k sisteminin zay覺flamas覺d覺r . Bir S羹r羹 yayg覺n olsa da , gebelik esnas覺nda ba覺覺kl覺k sisteminin zay覺flamas覺 bedende bir tak覺m bakteriyel ya da viral etkenler ile enfekte olup hasta olma rizikonunu art覺rabilir . Bu nedenle gebelik esnas覺nda ba覺覺kl覺k sisteminin zay覺flamas覺na katk覺da yer alan etmenler ve bu problemin 羹st羹nden ne t羹rl羹 gelinebileceinin bilinmesi hayatidir .

Nedenleri ve Belirtileri:

Yukar覺da belirtildii benzeri , ba覺覺kl覺k sisteminin zay覺flamas覺n覺n anne sebebi bedendeki hormonal dengesizliktir . Temel olarak , d繹llenmi yumurtan覺n implantasyonu ( a覺lanmas覺 ) ard覺ndan plasenta ( gelimekte bulunan fet羹s羹 癟evreleyen doku ) ” hCG ” ad覺 verilen bir glikoprotein hormonu salg覺lamaya balar . Gebelik ilerledik癟e bedendeki hCG hormonu yap覺m覺 bedendeki bir bir s羹r羹 beklemediiniz deiiklie sebep olur bununla birlikte gebelik izlerinin meydana 癟覺kmas覺n覺 olana覺 salar . Bu belirtiler adetin gecikmesi , ruh eklinde farkl覺l覺klar , sabahlar覺 mide bulant覺lar覺 ve halsizlik olabilmektedir . Beden korunma mekanizmas覺n覺 etkileyen ve d羹羹k ba覺覺kl覺k sistemi ile sonu癟lanan bu hormonal deiikliklere kar覺n kendini ayarlamak zorundad覺r .

Bunun d覺ar覺s覺nda , beslenme yetersizlii de ba覺覺kl覺k sisteminin bozulmas覺na neden olabilmektedir . Beden hem anne ayn覺 zamanda bebek ama癟l覺 gereken mineraller vitaminler ve besin 繹gelerini salamak zorunda olduundan , gebelikte gelien beslenme yetersizlii de ba覺覺kl覺k sisteminin zay覺flamas覺 neden olabilmektedir . V羹cudun korunma mekanizmas覺 zay覺flad覺覺nda , evrensel gebelik izlerinin yak覺n覺nda anne aday覺 癟ok yorgunluk , halsizlik ve mide bulant覺s覺 yaayabilir . Bununla Birlikte ba覺覺kl覺k sisteminin zay覺flad覺覺 bu d繹nemde farkl覺 hastal覺klar ve rahats覺zl覺klara kar覺n hassas duruma gelebilir .

bagisiklik

Tedavi ve nleme:

Gebelik esnas覺nda farkl覺 antibiyotikler almak mahaline zay覺flayan ba覺覺kl覺k sistemini iyiletirme fakt繹r羹n en g羹zel karayolu , ba覺覺kl覺k sistemini g羹癟lendirmek ama癟l覺 bir tak覺m temel ve s覺hhatli yollar denemektir . Ba覺覺kl覺k sistemini ilerletmenin en temel karayolu rastgele bir rahats覺zl覺k ya da enfeksiyona yakalanma rizikonunu minimuma indirebilmek ama癟l覺 , s覺hhatli bir hayat tarz覺n覺 benimsemektir .

Birincisi ve en ehemmiyetlisi , annemizin vitaminler , mineraller ve antioksidanlar durumundan zengin bulunan meyve ve sebzeleri beslenmesine dahil olmak 羹zere ederek s覺hhatli rejim deiiklikleri yapmas覺d覺r . Bununla Birlikte muhtemel olduunca ya ve kalori youn ama hi癟 bir besin deeri olmayan abur cubur ve fast food g覺dalar覺 yemekten ka癟覺nmal覺d覺r . Balansl覺 bir beslenme tasar覺s覺n覺n yak覺n覺nda yemeklerden 繹ncesinde ve ek olarak sonra ellerin y覺kanmas覺 benzeri temel hijyen artlar覺na uyar覺 edilmesi ba覺覺kl覺k sistemini g羹癟lendirmektedir .

Bunlar覺n yan覺nda , annemizin bilhassa kalsiyum , demir ve folik asit muhtevas覺 y羹ksek bulunan bir tak覺m vitamin takviyeleri almas覺 gereken olabilmektedir . Fakat rastgele bir vitamin destei almaya balamadan 繹ncesinde , rastgele bir beklenmeyen gebelik komplikasyonu olumas覺n覺 engellemek i癟in doktorunuza dan覺mal覺s覺n覺z . Itinal覺 olarak hafif gebelik egzersizleri uygulamak da ba覺覺kl覺k sistemini g羹癟lendirecektir . Bu egzersizler v羹cudu g羹癟lendirerek , kan dola覺m覺n覺 tertip etmenin yan覺nda toksinlerin v羹cuttan at覺l覺m覺n覺 olana覺 salar .

meyveler

Yukar覺da bahsettiimiz 繹nleyici 繹nlemlerin yak覺n覺nda bireyin allerjik olduu eylerden ka癟覺nmas覺 , olmas覺 gerektii kadar su i癟mesi , olmas覺 gerektii kadar uyumas覺 , v羹cudunun yenilenmesi ve g羹癟lenmesi ama癟l覺 dinlenmesi , bask覺 oluturan durumlardan uzak durmas覺 da ba覺覺kl覺k sisteminin g羹癟lenmesine destek癟i olur . Yukar覺da bahsettiimiz 繹nlemleri alman覺za nazaran 癟ok yorgunluk ya覺yorsan覺z kesinlikle doktorunuza dan覺mal覺s覺n覺z .

Yorum Yaz