GenelGüncel BilgilerHaberMekanlar

Bezmi Alem Valide Sultan Hayatı Bezm-î Âlem

Bezm-î Âlem Valide Sultan (1807-2 Mayıs 1853[2]), Osmanlı Padişahı II. Mahmud’un 2. eşi ve sultan Abdülmecid’in annesidir. Bezm-i-Âlem “Dünya meclisi” manasına ciro. Osmanlı tarihinin en meşhur valide sultanlarından biridir. Hayırseverlik amaçlı yaptığı çalışmalardan ötürü sevilen ve hürmet duyulan bir Valide sultan olarak tarihe geçmiştir.

Hayatı
Doğum yeri ve tarihi ile ilgili kesinlikle haber bulunmamasına nazaran minik yaşta esirciler aracılığıyla saraya câriye olarak sunulan bir Gürcü kızı meydana geldiği argüman edilmektedir. Abdülmecid tahta çıktığında 16 yaşında, bizzat de 32 yaşındaydı. Erkek Çocuğunun hükümdarlığı çağında, can verdiği tarihe civarı 14 sene müddetle (bir839-1853) Valide Sultan oluyor. Erkek Çocuğuna Tanzimat’ın duyurusu ile ilgili Mustafa Reşit Paşa’ya güvenmesini öneri ettiği söylenir. Bununla Birlikte, Abdülmecit’in annesini çok sevdiği, hükümetteki nazırları (bakanımızımız) seçerken annesine danıştığı bilinmektedir.

Osmanlı Padişahı II. Mahmut’un 2. eşi ve sultan Abdülmecit’in annesidir. Bezm-i-Âlem “Dünya meclisi” manasına ciro. Osmanlı tarihinin en meşhur valide sultanlarından biridir. Hayırseverlik amaçlı yaptığı çalışmalardan ötürü sevilen ve hürmet duyulan bir Valide sultan olarak tarihe geçmiştir.

Vefatı
Bezmialem Sultan 2 Mayıs 1853 tarihinde Dolmabahçe Sarayı’nda ölüm etti ve Divanyolu’ndaki II. Mahmud Türbesine gömüldü. Garabet Balyan’ın mimarlığı altında inşaatına başlattırdığı Dolmabahçe Camii artık bitmemişti. Camiyi oğlu Sultan Abdülmecid annesinin hatırasına 1855 senesinde tamamlattırarak Bezmialem Valide Sultan Camii ismi altında faaliyete açtı. Cami her geçen gün Dolmabahçe Sarayına yakınlığı sebebiyle Dolmabahçe Camii olarak anılmağa başlismi.

Küçük yaşta esirciler aracılığıyla saraya câriye olarak sunulan bir Gürcü kızı meydana geldiği bilinmektedir. Musevi asıllı olduğuna işaret eden bir argüman da meydana atılmıştır. Musevi meydana geldiği düşüncesi ise Gürcü Yahudisi olabileceğinden ciro.

EN SEVİLEN VALİDE SULTAN
Abdülmecit tahta çıktığında 16 yaşında, bizzat de 32 yaşındaydı. Erkek Çocuğunun hükümdarlığı çağında, can verdiği tarihe civarı 14 sene müddetle (bir839-1853) Valide Sultan oluyor. Erkek Çocuğuna Tanzimat’ın duyurusu ile ilgili Mustafa Reşit Paşa’ya güvenmesini öneri ettiği söylenir. Bununla Birlikte Abdülmecit’in annesini çok sevdiği, hükümetteki nazırları (bakanımızımız) seçerken annesine danıştığı bilinmektedir.

ESERLERİ
Bezm-î Âlem Valide Sultan pekçok yapı yapıtların yapılmasına liderlik etmiştir. Bu eserlerden bazıları şunlardır:

Yıldız Sarayı’ndaki Dilkuşa Kasrı (bir842)
Maçka (bir839), Topkapı (bir843) ve Yıldız’da (bir843) üç farklı Bezm-î-Âlem Valide Sultan Çeşmesi
Bezm-î-Âlem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi (bir843)
Günümüzde Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin binası olarak kullanılan Mekteb-i Maarif ve Valide Mektebi (bir850)
Haliç üstünde yapılmış olan önce ahşap Galata köprüsü (bir845)
Dolmabahçe Camii (bir853)
Gureba Hastahanesi Camii (bir845)
Sultanahmet’te Üçler Çeşmesi (bir843)
Silivrikapı Uzunyusuf Semtinde Bezmialem Çeşmesi (bir84bir)
Gureba-yi Müslimin Hastahanesi Çeşmesi (bir845)
Tarabya’da Bezmialem Çeşmesi (bir852-53)
Medine’de Bezmialem Sebili (bir85bir)
Kerbela’da Bezmialem Sebili (bir847)[6]

Osmanlı Sultan Eşleri ve Anneleri
Valide Sultanlar
Ayşe Hafsa Sultan Nurbanu Sultan Safiye Sultan Handan Sultan Valide Sultan (I. Mustafa’nın annesi) Mahfiruz Hatice Sultan Kösem Sultan Turhan Hatice Sultan Saliha Dilaşub Sultan Emetullah Râbia Gülnûş Sultan Saliha Sultan Şehsuvar Sultan Mihrişah Valide Sultan Ayşe Seniyeperver Sultan Nakşidil Sultan Bezmiâlem Valide Sultan Pertevniyal Sultan Şevkefza Sultan Rahîme Perestû Valide Sultan
Hatunlar
Halime Hatun Malhun Hatun Nilüfer Hatun Asporça Hatun Theodora Hatun Gülçiçek Hatun Tamara Hatun Devlet Hatun Devletşah Hatun Olivera Despina Hatun Hafsa Hatun Emine Hatun Hatice Halime Hatun Hüma Hatun Mara Hatun I. Gülbahar Hatun Sitti Mükrime Hatun Çiçek Hatun Gülşah Hatun Anna Hatun Helena Hatun II. Gülbahar Hatun I. Ayşe Hatun Hüsnüşah Hatun Bülbül Hatun Gülruh Hatun Şirin Hatun Nigâr Hatun II. Ayşe Hatun
Hasekiler
Mahidevran Haseki Sultan Hürrem Haseki Sultan Gülfem Hatun Fülane Hatun Akile Hanım Meylişah Hatun Ayşe Haseki Sultan Hatice Muazzez Sultan Hüma Şah Sultan Şivekar Sultan Rabi’a Haseki Sultan
Kadınefendiler
Emine Mihrişah Bayan Rabia Şermi Bayan Aşubican Bayan Efendi Tirimüjgan Kadınefendi Gülcemal Kadınefendi Düzdidil Kadınefendi Dürrinev Kadınefendi Hayranıdil Kadınefendi Neşerek Kadınefendi Nâzikedâ Kadınefendi Bedrifelek Kadınefendi Bidâr Kadınefendi Mezîde Kadınefendi Müşfika Kadınefendi Emine Nazikeda Nevvare Kadınefendi
İkballer
Nükhet-Sedâ Hanım Gülüstü Hanım Serfiraz Hanım Peyveste Hanım Fatma Pesend Hanım Behice Hanım Saliha Naciye Hanım Nimet Nevzad Hanımefendi

Bezmialem Valide Camii

Bezmiâlem Valide Camii Guraba Hastanesi ile Çapa Tıp Fakültesi arasındadır. 1843`de Abdülmecit`in annesi Valide Sultan tarafından yaptırılmıştır. Tuğla minareli, ahşap çatılı cami Mart 2007 tarihinde onarıma alınmıştır.

Bezmiâlem Sultan

Bezmiâlem (Bezm-i í‚lem)Valide Sultan (1807-2 Mayıs 1853) Osmanlı Padişahı II. Mahmut`un 2. eşi ve padişah Abdülmecit`in annesidir. “Bezm-i í‚lem“ “Dünyaya bayram” anlamına gelir. Osmanlı tarihinin en etkin valide sultanlarından biridir. Fakat Kösem Sultan gibi …

Bezmiâlem Valide Sultan

Bezmiâlem (Bezm-i í‚lem)Valide Sultan (1807-2 Mayıs 1853) Osmanlı Padişahı II. Mahmut`un 2. eşi ve padişah Abdülmecit`in annesidir. “Bezm-i í‚lem“ “Dünya meclisi” anlamına gelir. Osmanlı tarihinin en tanınmış valide sultanlarından biridir. Hayırseverlik için …

Bezmialem Valide Sultan Camii (Vakıf Gureba Camii)

Bezmialem Valide Sultan

Osmanlı Valide Sultanları

Valide Sultan (Osmanlıca: والده سلطان) Osmanlı’da Sedef-i Dürr-i Hilafet olarak da bilinen, Osmanlı padişahlarının saltanatları sırasında hayatta olan annelerine verilen ünvandı.

Bezmialem Valide Sultan Camii

Dolmabahçe Camii, Sultan Abdülmecit’in annesi Bezmialem Valide Sultan tarafından başlatılıp ölümü üzerine Sultan Abdülmecit tarafından tamamlanan ve tasarımı Garabet Balyan’a ait olan bir yapıdır. Asıl adı Bezmialem Valide Sultan Camii olan ama konumu nedeniyle Dolmabahçe Sarayı .

Yorum Yapin