HobilerimizOyun

Online Bedava Okey Oyna

Online Bedava Okey Oyna

bedava_okey_oyna

Okey Ne T羹rl羹 Oynan覺r?

 

Sayfas覺nda okey oyunundaki kaya dizilimini 繹rendik . Hemen s覺ra oyunu balatmaya geldi . Enbata 15 kaya da覺t覺lan oyuncu elindeki talar覺 okey s覺ralamalar覺na y繹nelik dizer . bir ite 2 ite 3 benzeri perler ve/veya 7 ite 7 ite 7 benzeri benzer rakamlardan meydana itirak eden perler ina etme asal覺na dayal覺 dizme ger癟ekletirilir . K覺rm覺z覺 7 ve sar覺 7 okey s覺ralamas覺nda bir ehemmiyet talep etmez iken bu ikilinin yan覺na itirak eden , mavi 7 ile birlikte manal覺 bir s覺ralama elde edilmi olunur . Say覺 s覺ralamas覺nda ise , numara s覺ralamas覺 esast覺r . bir’den 13 rakam覺na civar覺 giden okey talar覺 , s覺ras覺yla dizilimi yap覺labilinir . ( rn: K覺rm覺z覺 4 ite 5 ite 6 ite 7 benzeri ) Numara s覺ralama diziminde , benzer say覺 dizimindeki benzeri 3 ve 羹st羹 dizilimlerde bir mana i癟eren ve olabilitesi y羹ksek onay edilir . 13’den ard覺ndan bir daha bir rakam覺 kullan覺labilinir . Fakat 13 ite bir ite 2 kullan覺lamaz . 11 ite 12 ite 13 ite bir manal覺 ve ge癟erlidir .

Oyuncu eline itirak eden anla覺lmaz talar覺 bizzat mant覺覺 dorultusunda dizer ve elinde en az ie yarayacak durumda olan ta覺 yan taraftaki oyuncuya aktararak oyunu balatm覺 say覺l覺r . S覺ras覺 itirak eden oyuncu ya rakibinin yere att覺覺 ta覺 bizzat 覺stakas覺na al覺r , veya yerden bizzat kaya 癟eker . H羹k羹m tamam覺yla oyuncuya aittir . Benzer bi癟imde oyuncuda bizzat h羹k羹m verdii ta覺 se癟er ve elindeki en ie yaramayan ta覺 yan taraftaki oyuncunun 繹n羹ne b覺rak覺r .
Okey de g繹sterge kullan覺m覺

Okey g繹sterge ta覺 , da覺t覺ma balamadan 繹ncesinde belirlenmi ta覺n bir 繹b羹r eidir . Okey de g繹stergenin kullan覺lmas覺 ama癟l覺 , 繹nce kaya servisinde a癟覺lan talar i癟inde okey ta覺n覺n yer almas覺 gerekiyor . Yerden 癟ekilen kaltaban okey h羹k羹ms羹z onay edilir .

uye-olmadan-okey-oyna-okeyburda
Sahte okey kullan覺m覺

Yalanc覺 okey her el deiim g繹steren okey ta覺 mahaline kullan覺lan tat覺r . Misal sunmak icab覺nda o el okey ta覺 turuncu 6 olsun . 襤ki 癟ift kaltaban okey bu el s羹resince turuncu 6 olarak kullan覺lacakt覺r .
Okey kullan覺m覺

Okey Ne T羹rl羹 Oynan覺r? Sayfas覺nda okey t羹ketimi b繹l羹m羹ndeyiz . Okey oyununa ismini verici bu ta覺n t羹ketimi epeyce pratik ve zevklidir . Her el atama edilen ve deiken durumda olan okey ta覺 yer alan oyuncuya , kocaman art覺lar salamaktad覺r . Yoksun durumda olan her yerde kullan覺labilinen okey , bir nevi joker olarak da tan覺mlan覺labilinir . S覺ral覺 per veya benzer rakamlardan meydana itirak eden perlerinizde yoksun durumda olan her kaya mahaline okey ta覺n覺 kullanabilirsiniz .
Okey de 癟ifte gitmek

106 tane tatan meydana itirak eden okey setinde , her nitelik ve bir’den 13’e civar覺 s覺ral覺 durumda olan dizinden 2 tane seri yer almaktad覺r . Okey de 癟ifte gitmek baht ve oyun takibine dayal覺d覺r . Fakat okey de 癟ifte gidip itmeyi muvaffak olan oyuncular覺n kazanaca覺 skorda 癟ift olacakt覺r . Bu y羹zden okey de 癟ifte gitmek oyunun neticenini dorudan olarak etkileyen bir stratejidir . 14 tatan meydana itirak eden oyuncu 覺stakas覺nda , 癟ifte gittik癟e oyunu tamamlamak ama癟l覺 , 7 癟ift kaya toplamak laz覺md覺r . Okey ta覺 dilenilen ta覺n yak覺n覺nda 癟ift olarak kullan覺labilinir . ifte giden oyuncular覺n kaya takibini bir s羹r羹 g羹zel bir bi癟imde yapmalar覺 gerekiyor . Hata bi癟imde kaya takibi , 癟覺km覺 durumda olan ta覺n 癟iftini beklenmesi manas覺na gelecei benzeri , 癟ifte bitmeyi imkans覺zlat覺ran durumlar覺nda balang覺c覺d覺r .
Okey de el bitirme, bedava okey oyna

Okey Ne T羹rl羹 Oynan覺r 繹rendik . S覺rada el a癟ma ve oyunu sonland覺rma hamleleri yer al覺yor . Okeyde elinizi bitirmeniz ama癟l覺 elinizdeki t羹m perlerin okey artlar覺na uyumlu nizami bir bi癟imde dizilmesi ve son ta覺 yere atarak 覺stakan覺zdaki perleri oyunculara g繹stermeniz laz覺md覺r . ayet 癟ifte gitti iseniz , 7 tane 癟ift yapman覺z gerekmekte . Normal oyun mod羹l羹n羹 se癟im etti iseniz , elinizdeki t羹m talar覺n s覺ralanmas覺 gerekiyor . Okey atacaksan覺z , bitme ta覺 olarak okey ta覺 yere at覺l覺r . Bu at覺l覺m 繹b羹r oyunculardan 2 kat pek h羹k羹m puan覺 manas覺na gelmektedir .
襤lk 繹ncesinde elindeki t羹m talar覺 per yapan oyuncu , o elin galibi say覺l覺r . Okey , oyun balamadan 繹ncesinde belirlenmi bir h羹k羹m puan覺 tabelas覺 i癟inde geliir . Biten oyuncu , 繹b羹r oyuncular覺n puanlar覺n覺 azalt覺r . 襤lk 繹ncesinde puan覺n覺 0 yapan oyuncu oyunun yenileni olurken , masadakilerden birinin puan覺 0 meydana geldii anda en fazla y羹ksek puandaki oyuncu o elin galibi say覺l覺r . El a癟ma ileminden ard覺ndan , talar z覺t 癟evrilir ve kar覺t覺r覺larak 繹b羹r oyuna haz覺rl覺k yap覺l覺r .

okey-plus_oyna-okeyburda
Okey de puanlama

Okeyde puanlama standart a癟ma hamleleri ile belirlidir . Oyun h羹k羹m puan覺 oyunun en ba覺nda oyuncular覺n partner karar覺yla belirlenir . Bu puandan h羹k羹m puanlar覺 s覺rayla d羹羹lmeye balan覺r . Okey de puanlama aa覺daki bi癟imde d羹羹l羹r .

Normal Bitme: Oyunculardan birinin elindeki t羹m okey talar覺n覺 s覺ral覺 perler eklinde tamamlamas覺 ve 覺stakas覺n覺 yere a癟mas覺yla ger癟ekleen oyun cezas覺d覺r . H羹k羹m puan覺: 2 dir .

ifte Bitme: Oyunculardan birinin elindeki t羹m talar覺 癟ift eklinde tamamlamas覺 ve 7 癟ifte ulamas覺yla ger癟ekleen olayd覺r . H羹k羹m puan覺: 4 d羹r .

Normal Bitme , Okey Atma: ayet bir oyuncu 覺stakas覺 羹zerindeki talar覺 s覺ral覺 perler eklinde bitirmi ve yere ataca覺 bota olan son ta覺 okey ise , bu hamleye okey atmal覺 bitme denilir . H羹k羹m puan覺: 4 d羹r .

ifte Bitme , Okey Atma: 襤te okey oyununun cezas覺 en fazla y羹ksek durumda olan , fakat bitme ihtimalide en az durumda olan oyun bitimi . ayet bir oyuncu 覺stakas覺nda 7 tane 癟ift bitirmi ve yere ataca覺 kaya oyunun o el ki okey ta覺 ise , bu hamleye 癟ifte gidip yere okey atmak denilir . H羹k羹m puan覺: 8 dir .

 

Yorum Yaz