GenelG羹ncel BilgilerHaberHayvanlar Alemi

Canl覺lara 襤yilik Yapman覺n nemi Sosyal Sorumluluk

ETRAFIMIZDAK襤 CANLILARA 襤Y襤L襤K YAPMANIN NEM襤

iyilik-sosyal sorumluluk

1 . 襤nsanl覺k Duygusu
襤nsan olmak , insan覺n g羹c羹n羹n fark覺na varmas覺 demek . 襤nsan g羹c羹n羹n fark覺na var覺rsa kendisinden ek olarak az uygun fiyat , haber ya da toplumsal durum benzeri nedenler ile ek olarak zay覺f olanlara destek etmesi gerektiine inanarak insanlara destek eder . K覺sacas覺 Yard覺msever olmak insan olman覺n en m羹him nedenidir .
2 . 襤nan癟lar覺m覺z
M羹sl羹man olmam覺z覺n temel nedenlerinden tek tanesi de bakalar覺na destek etmektir . Tek Hadiste Peygamberimiz ( tez ) ” 襤nsanlar覺n favori insanlara en tek s羹r羹 destek edendir ” diyerek , yard覺msever olman覺n ehemmiyetini belirtmi ve ” G羹l羹mseyerek dahi olsa inan癟 kardeine destek et ” diyerek g羹l羹msemenin dahi destek meydana geldiini vurgulam覺t覺r .
3 . Ahlaki Deerler
Her ahlak k覺ymetinde bakalar覺na destek etmek 繹v羹lm羹 ve berbat al覺kanl覺klardan uzak durmak civar覺 bakalar覺na destek etmek de 繹v羹lm羹t羹r . evremizde harika ahlakl覺 bilinmek istersek yard覺mseverliimiz bu 羹nvan覺 almam覺z ama癟l覺 yeteri kadar olabilir .
4 . 襤nsanl覺k Sevgisi
襤nsan覺 sevmek demek ona destek etmek demektir . Ama onu aldatmadan . 襤nsanlara destek edeceimizi s繹yleyerek destek etmemek ve alay etmek insan覺 deerlerimizin fit meydana geldiini g繹steren tek tutumdur ama kendisini kocaman sanan insanlar maalesef bu temel ve d羹zeysiz vatandalar覺 aldatma al覺kanl覺klar覺na sahiptirler . Destek etmeye g羹c羹 olup da bakas覺na destek etmeyen 羹stelik alay edenlerin toplumda ve Allah ( cc ) arac覺l覺覺yla cezaland覺r覺laca覺 da belirtilmektedir .
5 . Yard覺ma muhta癟 olabiliriz
G羹n ciro bizlerde yard覺ma muhta癟 olabiliriz . ” S羹renin kime arkada kime d羹man olaca覺 bilinmez ” genel yarg覺s覺 icab覺 tek zaman bizimde yard覺ma muhta癟 olaca覺m覺z覺 d羹羹nerek bakalar覺na destek etmemiz de yard覺msever olmam覺z覺n tek nedenidir .
6 . Paylamak Erdemlilii
襤nsan olman覺n zevkini tatm覺 insan mal覺n覺 , bilgisini ve sevgisini bunun i癟in gereksinimi olanla paylamaktan her an erdem kazanaca覺n覺 ve bu payla覺m覺n en kocaman zenginlik olaca覺na inanarak yard覺msever olmal覺d覺r .
7 . Verici el , meydan elden 羹st羹nd羹r
襤nsana almak pratik sunmak pratik deil ciro . Sunmak ile var olduumuzun fark覺na vararak ” Veriyorsam var覺m yard覺mseverim ” sevincini hayat覺n覺 s羹rd羹rmek ama癟l覺 yard覺msever olmal覺y覺z
8 . Yard覺msever 襤nsan Uzunca Yaar
Yap覺lan arat覺rmalar yard覺msever kiilerin 癟ounlukla destek ettikleri zaman yaad覺klar覺 mutlu olmak ile ek olarak uzunca yaad覺klar覺 saptanm覺t覺r . Bunun uurunda olarak yard覺msever olmal覺y覺z .
9 . Yard覺msever 襤z B覺rak覺r
Yard覺msever vatandalar覺 topluluk ve kamuoyun tan覺yarak onlara tek yabanc覺 sevgi ve h羹rmet g繹sterirler . Yard覺msever insanlarda hem tek Allah ( cc ) hem tek de toplumun sevgisini kazanarak tek kaya ile 2 ku vurmu olmazlar m覺 ?
10 . Yard覺msever kiilerin yard覺msever 癟ocuklar覺 olur
Genelde yard覺msever var olan kiilerin bebeklerinin da yard覺msever olduklar覺 ve insanlara destek eden kiilerin yard覺msever kiilerin i癟inde 癟覺kt覺klar覺 saptama edilmitir . Bu da en kocaman neden olamaz m覺 yard覺msever insan olmak i癟in?

Yorum Yaz