GenelG羹ncel BilgilerSal覺k

Ceviz Zay覺flat覺rm覺

Ceviz ka癟 kaloridir, zay覺flat覺r m覺?

Journal of Nutrition mecmuas覺nda yay覺mlanan yepyeni bir denetim, cevizin ABD BIRLEIK DEVLETLERI Tar覺m Bakanl覺覺 (USDA) arac覺l覺覺yla anlat覺lan uanki d羹zeye y繹nelik %21 daha az kalori i癟erdiini g繹sterdi. Soruturman覺n sonu癟lar覺, bir porsiyon (bir oz. -28.3 gr) cevizin 185 deil 146 kalori i癟erdiini, bu rakam覺n da onay edilen uanki deerden 39 kalori daha d羹羹k meydana geldiini g繹steriyor. Denetim, USDA Zirai Denetim Hizmetleri, Denetim G繹zetim Fizyolojisti Dr. David J. Baer 繹nderliinde ger癟ekletirildi.

kilo_sorununa ceviz

Ceviz ama癟l覺 kalori deeri, 19. Asr覺n sonlar覺na ger癟ek gelitirilen ve bir癟ok g覺da ama癟l覺 metabolik enerji miktar覺n覺n ya da bedende kullan覺labilecek enerji miktar覺n覺n belirlenmesinde kullan覺lan Atwater etmenleri faydalan覺larak hesaplan覺yor. Dr. Baer’in arat覺rmas覺, cevizde yer alan metabolik enerji miktar覺n覺n, Atwater fakt繹rleriyle hesaplanan miktardan %21 daha az meydana geldiini g繹steriyor.

Dr. Baer, denetim neticelerinin, ceviz t羹keticilerinin tipik olarak ne sebeple kilo almad覺klar覺n覺 bildiride destek癟i olaca覺n覺 bildiriyor. Dahas覺, Dr. Baer’e y繹nelik kanser ,kardiyovask羹ler ve bilisel hastal覺klar ile alakal覺 riskin azalt覺lmas覺 da dahil olmak 羹zere olmak 羹zere, ceviz t羹ketiminin s覺hhat 羹zerindeki pozitif yararlar覺 dikkate al覺nd覺覺nda; denetim sonu癟lar覺, al覺c覺lar覺n cevizi g羹ndelik beslenmelerinin bir par癟as覺 haline getirmeleri eklinde kaloriyle irtibatl覺 kayg覺lar覺n覺n da ortadan kald覺r覺lmas覺na destek癟i olabilir.

Arat覺rma ekibi, i alan覺nda 18 s覺hhatli yetikini 2 gruba ay覺rd覺. Her grup, 羹癟 haftal覺k m羹ddetle kontroll羹 Amerikan diyetini ve takiben tekrardan 3 haftal覺k m羹ddetle bir.5 porsiyon (42 gr) ceviz takviyeli kontroll羹 Amerikan diyetini uygulismi. Kiilerin toplam覺nda kalori d羹zeylerinin, her 2 iyiletirme 癟a覺nda de meblal覺 meydana geldii g繹r羹ld羹. Tatbik Edilen diyetlerden, cevizden, d覺k覺 ve idrardan 繹rnekler toplanarak sabit hacim kalorimetresine (dinamit kalorimetre) elbet tutuldu ve ele ge癟irilen bilgiler cevizdeki metabolik enerjinin hesaplanmas覺nda kullan覺ld覺.

ceviz_ve kalori_sorunlar覺

Denetim, cevizin kilo kontrol羹nde oynad覺覺 yararl覺 rol羹 savunan 癟al覺malara m羹him bir katk覺 sal覺yor. Uyumlu bir lif (ons ba覺na 2 gr) ve protein (ons ba覺na 4 gr) kayna覺 meydana gelmesinin yan覺nda, ceviz, kalp ve beyin s覺hhati taraf覺ndan fayda imkan覺 sunan nebat bazl覺 omega 3 ya asidi bulunan alfa-linolenik asit (ons ba覺na 2.5 gr) ama癟l覺 de m羹him bir kaynak yaratan tek kabuklu yemi.

Yaam tarz覺yla bal覺 hastal覺klarda (kalp rahats覺zl覺klar覺, diyabet ve obezite), risk fakt繹rlerini azaltmak ama癟l覺 kilo denetimi 繹nem kazan覺yor. Obezite ve diyabet oranlar覺 b羹t羹n yery羹z羹nde y羹kseli g繹steriyor. Beynelmilel Diyabet Birliine y繹nelik d羹nya genelinde 387 milyon kiide diyabet varken, T羹rkiye’de 2004 senesi bak覺m覺ndan diyabetli hasta say覺s覺 7.2 milyon. T羹rkiye’de 2014 senesinde diyabet sebebiyle can verenlerin say覺s覺 ise 59,755. Yap覺lm覺 Bulunan farkl覺 arat覺rmalara y繹nelik, itinal覺 olarak yap覺lm覺 bulunan egzersizle beraber bir miktar kilo kayb覺, yetikinlerde tip 2 diyabet rizikonunu 繹nleyebiliyor. Denetim sonu癟lar覺 cevizin g羹ndelik beslenme ihtiyac覺n覺n kar覺lanmas覺nda m羹him bir rol oynayabileceini meydana koyuyor.

Sonu癟lar覺n daha s覺k覺 anla覺lmas覺 ve kalori hesaplamas覺nda kullan覺lan bu tekniin, 繹b羹r g覺dalardaki kalori say覺m覺n覺 potansiyel olarak ne t羹rl羹 etkileyebileceini rastlamak ama癟l覺 daha 癟ok arat覺rmaya gereksinim duyuluyor.

Dr. Baer ile beraber personel e-yazarlar, USDA G覺da Bileenleri ve S覺hhat Laboratuvar覺’ndan Dr. Sarah K. Gebauer ve Dr. Janet A. Novotny’dir.

Bu i k覺smen USDA ve California Walnut Commission arac覺l覺覺yla desteklenmitir.

Yorum Yaz