Renk seçin:


DOLAR: 4.72 TL
EURO: 5.50 TL

Sosyal Bilimler Ve Doğa Bilimleri

4 ay önce
286 kez görüntülendi

Sosyal Bilimler Ve Doğa Bilimleri

Sosyal Bilimler Ve Doğa Bilimleri

Bilim deyince kişilerin aklına anında laboratuvarlarda mikroskoplar veya deney tüpleriyle personel beyaz önlüklü bilim adamları ciro. Bunun sebebi bilimin çoğunlukla biyoloji, fizik, kimya benzeri doğa bilimlerini çağrıştırmasıdır. Halbuki konuları doğa vakaları değil, yaşamsal olgular olsa da biyolojik araştırmaların ilkelerine ve aşamalarına uyumlu durumda olan çalışmalar biyolojik özellik taşırlar. Bununla beraber, toplumsal bilimlerle doğa bilimleri aralarında bir takım mühim değişiklikler da mevcuttur:

Doğa bilimlerinde düşünceleri test etmek ve ispat etmek için deney yapılabilir ve laboratuvar şartlarında neticesi etkileyecek öbür etmenler muayene altında tutularak direk müstakil değişkenin bağlı değişken üzerindeki tesirine odaklanılabilir. Toplumsal bilimlerin ise konusu insandır ve insanları n deneye katılmama hakları vardır. Bununla Beraber toplumsal bilimlerde laboratuvar ortamının yaratılması, kişilerin naturel davranmamalarına ne sebeple olarak gerçeğe erişmeyi engelleyebilir. Bu sebeple toplumsal bilimciler insanları suni laboratuvar ortamında değil, naturel durumlarında incelemek isterler.

Doğa bilimlerinde deney yapılabilmesi, gelecekte benzer koşullar laf konusu olduğunda ne olacağına işaret eden kesinlikle tahminlerin yapılabilmesini olanağı sağlar. Mesela deneyle 2 çeşitli kimyasalın tespit edecek bir ısıda patladığını gözlemleyen bilim adamı, benzer koşullar altında bu kimyasalların tekrardan patlamaya sokak açacağını ihtimal edebilir. Öbür yandan toplumsal bilimlerin konusunu yaratan topluluk, kişi ve grup ilişkileri karma karışık bir etkileşim arasında meydana geldiği ve insanları n bağımsız iradeleriyle hüküm değiştirme ihtimalleri laf konusu meydana geldiği için toplumsal bilimlerde tahminde bulunmak doğa bilimlerinde meydana geldiği civarı kolay değildir. Bununla Beraber yaşamsal yaşamdaki bir takım düzenlilikler meydana konabilirse de toplumsal bilimlerdeki kanunlar doğa bilimlerindeki civarı kesinlikle olamaz, sebebi ise yaşamsal olaylar insan davranışlarıyla bir çok kez değiştirilebilirler, insanlar eskiden meydana konmuş düzenliliklere veya yasalara ters davranma iradesine sahiptir.

Doğa bilimlerinde bilim adamı, incelediği nesnelere müdahalede bulunamaz ve onları etkileyemez. Mesela bir biyoloğun mikroskopla incelediği organizmayı etkilemesi laf konusu değildir. Bunun Için ayrıyeten, doğa bilimciler inceledikleri nesneleri araştırmaya katılmaya veya işbirliği inşa etmeye inandırmak zorunda değildirler. Toplumsal bilimlerde ise uzmanlar inceledikleri toplumun üyesidirler ve inceledikleri insanları etkileme ve onlardan etkilenme ihtimalleri vardır. Bu sebeple toplumsal bilimlerde nesnel olmak doğa bilimlerinde olduğundan ek olarak kolay değildir. Toplumsal bilimciler araştırma sürecinde bilgi toplayacakları insanları araştırmaya katılmaya inandırmak zorundadırlar. İnsanlar araştırmaya teşrif etmek istemeyebilecekleri benzeri yoksun bilgi verebilir veya uydurma söyleyebilirler.

Doğa bilimleri naturel vakaları teker teker ele alıp aralarındaki ne sebeple netice ilişkisini inceleyebilir. Toplumsal bilimciler ise hangi olguyu incelerlerse incelesinler, yaşamsal dünyayı bir tüm olarak ele almak zorundadırlar sebebi ise topluluk yapısı karmaşıktır ve ne sebeple netice ilişkilerini etkileyen birden fazla etken vardır.

Doğa bilimlerinde ölçüm inşa etmek toplumsal bilimlerden ek olarak kolaydır sebebi ise naturel objeler nicelik olarak ölçülebilir durumdadırlar; ağırlık, uzunluk, yoğunluk, hacim benzeri ölçülerle ifade edilebilirler. Toplumsal bilimlerde ölçüm inşa etmek doğa bilimlerine yönelik ek olarak kolay değildir sebebi ise kişilerin davranışlarını, algılarını veya tutumlarını ölçmek için standart ölçüler yoktur. Mesela bir grubun ne derece tutucu olduğunun ne türlü ölçüleceği suali başlı başına bir problemdir.

Aralarındaki bu değişiklikler, toplumsal bilimlerin yolu ile ilgili çeşitli tartışmalara sokak açmış, toplumsal bilimlerin doğa bilimlerinin kullandığı yolu kullanabileceğini destekleyenler meydana geldiği benzeri, kullanamayacağını da ileri sürenler olmuştur. Doğa bilimlerinin de toplumsal bilimlerle benzer yolu kullanabileceği düşüncesi, “natüralizm” olarak adlandırılan felsefi ilkeye dayanır. Pozitivist yaklaşımın yakından bağlı meydana geldiği Natüralizm, toplumsal bilimlerde kişilerin nesnel ve naturel bir düzene sahip oldukları ve yaşamsal dünyanın fizyolojik dünyadan doğduğu görüşüdür. Bunun Için dayanarak doğa bilimlerinde kullanılan metotları uyumlu bir biçimde uyarlayarak yaşamsal dünyayı da bu yollarla inceleyebileceğimiz ileri sürülür. Bu görüşe karşı çıkan bir takım düşünürler, yaşamsal dünyanın fizyolojik dünyayı incelerken kullanılan yöntemle incelenemeyeceğini savunmuşlardır. Mesela Alman filozof Dilthey, toplumsal bilimlerin olgular aralarında ne sebeple netice ilişkilerini açıklamaya personel doğa bilimleriyle benzer yolu kullanmaması gerektiğini, anlama (verstehen) yolunu kullanması gerektiğini savunmuştur. Dilthey’e yönelik yaşamsal yaşam, insan aklının sonucudur ve bir bir anlama değil, kişilerin (öznelerin) öznel olarak sahip oldukları ve değişebilen çeşitli anlamlara sahiptir. Bunun Için dayanarak toplumsal bilimlerin yaşamsal dünyayı açıklayamayacağı veya yaşamsal dünya ile ilgili tahminde bulunamayacağı, ancak yaşamsal gerçekliği çeşitli şekillerde tanımlayabileceği ileri sürülmüştür.

 

doğa bilimleri felsefe, doğa bilimleri ve sosyal bilimler, doğa bilimleri dalı, doğa bilimi bulmaca, doğa bilimleri dalı bulmaca

doğa biliminin adı, doğa bilimci nasıl olunur, doğa bilimleri bölümü

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.


Yukarı Çık Sonyol.com 2015 Geniş bilgi Ustası